Eeltööd soojuspumba paigaldamiseks.

Vajalikud eeltööd maa- ja õhk-vesi soojuspumba paigaldamiseks:

 • NB! Eelduste puudumisel võimalik enamik töid tellida lisatööna Kliimasüsteemid OÜ-lt.
 • Soojuspumba jaoks mõeldud ruum peab olema soojustatud ja viimistletud.
 • Soojuspumbaga ühendatavad torustikud peavad olema toodud soojuspumbast kuni 1m kaugusele.
 • Küttesüsteemi magistraalid peavad olema kokku ühendatud ja lõppema keerme või kraaniga kuni 1 m kaugusel.
 • Sooja- ning külmavee magistraalid peavad olema kokku ühendatud ning lõppema keerme või kraaniga soojuspumbast kuni ühe meetri kaugusel.
 • Põranda- või radiaatorküte peab olema täidetud ja õhutatud.
 • Välisanduri jaoks peab olema elamu põhjapoolsest küljest toodud kahesooneline kaabel 2*0,75 mm2.
 • Elektriühenduse tegemiseks peab olema toodud soojuspumba vahetusse lähedusse eraldiseisev elektrikilp või kaabel min. 2m pikkuse varuga (kaabli ristlõige sõltub soojuspumba võimsusest ja automaatkaitse tugevusest ning see täpsustatakse hinnapakkumises.
 • Elektrikilbis peab olema soojuspumba jaoks 3 faasiline C grupi automaatkaitse võimsusega... (täpsustatakse hinnapakkumises).
 • Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud ning veega täidetud.

 • Õhk-vesi soojuspumba puhul peab olema majast min 30cm kaugusele ehitatud alus välisosa jaoks ja seadme juures ava min 70mm kokkulepitud kohas.
 • Õhk-vesi soojuspumba välisosa aluse mõõdud sõltuvad soojuspumba võimsusest ja täpsustatakse hinnapakkumises.
 • Avade puurimise võib kokkuleppel korraldada seadme paigaldaja.


 • Maasoojuspumba väliskontuuri jaoks peab olema jäetud avad vundamenti.
 • Kokkuleppel ja tellija kulul võib avade puurimist korraldada väliskontuuri paigaldaja.
 • Enne pinnasekollektori paigaldust peab pinnasekollektori alune pind olema puhastatud suurest prahist ja krundi pind peaks olema tasandatud.
 • Pinnasekollektori teostusjoonisel märgitakse ära torustiku laotus viirutatud alana ja väliskontuuri kaugus krundi piiridest ja hoonetest. 
 • Juhul kui pinnasekollektori paigaldusel tekib vajadus liivapadja järele,siis töövõtja võib seda organiseerida tellija kulul.


 • Soojuspump sisaldab kompressorit, mille tööhääl on seda suurem mida võimsam on soojuspump.
 • Täiendavalt võiks tellija kasutada tööhääle võimaliku segava mõju vähendamiseks järgmisi lahendusi: soojuspumbaruumil kasutada helikindlat tihenditega ust; ventilatsioonitorustike avad, mis viiakse läbi soojuspumbaruumi peab varustama summutitega; esimese korruse põranda valul võiks võimalusel soojuspumbaruumi põranda valada muust põrandast; juhul kui soojuspumbaruum asub magamistoa kõrval võiks kasutada magamistoapoolses seinas heliisolatsiooni plaati.

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: